تبلیغات
تعرفه تبلیغات در سایت

تعرفه تبلیغات

محل متن تبلیغات
کد تبلیغ شرح تبلیغ قیمت یک ماهه(تومان) قیمت سه ماهه(تومان)
A1 درج بنر 60*468 زیر بالای صفحه(تمامی صفحات) 2000 5000
A2 درج بنر 240*120 در ستون راست(تمامی صفحات) 1500 3500
A3 درج بنر 240*120 در ستون چپ(تمامی صفحات) 1500 3500
A4 تبلغات متنی در تمامی صفحات 1000 2500